Miten liikkua viisaasti jäällä?

Valitettavan moni hukkuu itselleen tutun rannan tuntumassa lähtiessään turhan varomattomasti jäälle. Mökkirannat ovat tyypillisiä onnettomuuspaikkoja. Kannattaakin muistaa, että myös tutuissa paikoissa liikuttaessa tulee noudattaa varovaisuutta ja että vaikka koskaan ennen sinulle ei olisikaan sattunut mitään kyseisessä paikassa, saattaakin seuraavalla kerralla jää pettää ja saatat joutua veden varaan. Varovaisuus on valttia jäällä liikuttaessa! Millaisia asioita sitten kannattaisi ottaa huomioon jäällä liikuttaessa?

Vuodenajat

Syksyllä olosuhteet vaikuttavat suuresti siihen miten jää muodostuu ja kuinka kestävää se on. Tämän lisäksi on suurta merkitystä sillä onko kyseessä meri vai järvi. Keväisin jään kestävyyttä voi olla erityisen haasteellista arvioida, koska jää sulaa usein melko petollisella tavalla – päältä päin katsottuna saattaa jää näyttää kestävältä, vaikkei sitä välttämättä olisikaan.

Kannattaa huomioida, että jään muodostuminen on hyvin epätasaista siinä vaiheessa kun jään muodostuminen on vasta alkuvaiheessa. Kun vesi kylmenee entisestään ja kun sää on tyyni, paksunee jää noin 2,5 millimetrin verran jokaista pakkasastetta kohti vuorokauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos keskilämpötila on -10 celsiusastetta, vuorokaudessa syntyy noin 2,5 senttiä paksu jää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että paksuuskasvu hidastuu, jos jäällä on lunta. Jos lunta on runsaasti, voi jää painua vedenpintaa alemmas, jolloin jäälle muodostuu veden ja lumen sekaista sohjoa. Ajan kuluessa tämä sohjo jäätyy ja siitä tulee kohvajäätä, joka on haurasta sekä huokoista ja joka pystyy kantamaan ainoastaan puolet siitä kantokyvystä, jonka teräsjää kykenisi kantamaan. Tämä kannattaa huomioida aina jäälle lähdettäessä. Jos taas lämpötila vaihtelee saattaa jäähän syntyä railoja.

Keväisin ilmojen lämmetessä muodostuu jäähän helposti onkaloita, joiden vuoksi jää on arvaamaton ja jäällä liikkuminen saattaa olla vaarallista. Jään kantavuutta on tällöin erittäin vaikea arvioida. Vaikka jää olisi jopa 30 senttimetsiä paksua, saattaa se pettää kävelijän alla. Jään kantavuus saattaa myös heiketä yllättävän nopeasti – vaikka jää olisi kestänyt vielä aamulla, saattaa se jo puolilta päivin pettää samaisen kävelijän alla.

Miten varustautua jäälle

Jäällä liikuttaessa on erityisen tärkeää tunnistaa ne paikat, jotka ovat erityisen vaarallisia. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi joet, järvien kapeat kohdat, jokien suistot sekä puroissa olevat suistot. Näissä paikoissa veden virtaus on suuri syy siihen, miksi jää saattaa olla heikkoa.
Lämpimät päästövedet sekä virtaukset aiheuttavat vaaranpaikkoja esimerkiksi alueilla, joille lasketaan asutuskeskusten tai teollisuuslaitosten lämmintä päästövettä viemäreiden kautta. Myös laiturit ja sillat vaikuttavat lämpöön sitä sitovalla tavalla sekä saavat aikaan virtauksia. Tämän vuoksi siltojen ja laitureiden alla oleva jää on usein erityisen heikkoa. Sama koskee laitureiden ja siltojen lähialueilla sijaitsevaa jäätä.
Erityisiä vaaranpaikkoja voivat olla myös vesistöissä sijaitsevat syvänteet, koska niissä on enemmän vettä kuin ympäröivillä alueilla. Tämän vuoksi myös vesimäärän jäätyminen vie pidempään kuin ympäröivillä jääalueilla.

Kaislat puhkovat jäätä ja tekevät siitä seulamaisen. Tästä syystä jää on haurasta kaisloja kasvavilla alueilla. Muita vaaranpaikkoja ovat esimerkiksi kalastajien tekemät avannot, laivojen väylät sekä halkeamat. Vaaranpaikkojen tunteminen ja niiden välttäminen auttaa lisäämään turvallisuuttasi jäällä liikkuessasi, muistathan kuitenkin, että osa jään vaaroista on vaikeasti havaittavissa – noudata siis varovaisuutta, vaikka uskoisitkin liikkuvasi ”turvallisella jääalueella”.

Lähtiessäsi jäälle, varustaudu mahdollisimman hyvin – ota mukaasi ainakin naskalit, vaihtovaatteet, pientä evästä sekä vesitiiviisti pakattu kännykkä. Ystävän mukaan ottaminen on hyvä varokeino. Selvitä myös, miten mahdollisessa jäällä tapahtuvassa onnettomuustilanteessa tulee toimia. Riittävä tieto on tärkeää, jotta osaat toimia, jos kaikista varotoimista huolimatta joudut veden varaan jäällä liikkuessasi. Tiedätkö esimerkiksi miten hypotermiasta kärsivää ihmistä tulee auttaa tai millaisia turvavälineitä kannattaa ottaa mukaan jäällä liikkuessasi? Ellet tiedä, niin nyt kannattaa ottaa asioista selvää!