Millaisin keinoin vesiturvallisuutta on Suomessa yritetty parantaa?

Suomessa vesiturvallisuutta on pyritty parantamaan tietoa lisäämällä ja asenteisiin vaikuttamalla. Juhannus on valitettavasti tunnettu siitä, että sen aikana hukkuu huomattavan paljon ihmisiä. Tästä syystä valistuksella on pyritty vetoamaan juhannuksen viettäjiin. Alkoholin nauttiminen on monen juhannuksen aikaisen hukkumisonnettomuuden taustasyy ja alkoholi sekä vesillä liikkuminen onkin erittäin huono yhdistelmä.

Jääturvallisuutta on pyritty parantamaan jääturvallisuusvideon avulla ja vesillä liikkujia silmällä pitäen on pyritty kokoamaan tietopaketteja vesillä liikkumisen turvallisuudesta. Näissä tietopaketeissa on pyritty huomioimaan Suomen vaihtuvat vuodenajat sekä niiden aiheuttamat erityishaasteet vesiturvallisuuden osalta.

Lasten uimaopetuksen osalta Suomea on usein pidetty huippumaana – toivottavasti se myös pysyy sellaisena. Uimataito on erittäin tärkeä taito, joka saattaa pelastaa jopa henkiä. Tästä syystä sen opetteluun sekä opettamiseen tulisikin panostaa! Toivottavasti uimataidon opettaminen pysyisi peruskoulujen opetusohjelmissa kaikenlaisista säästötoimista huolimatta ja toivottavasti myös uimataidon arvostus pysyisi korkealla tasolla.
Veneillessä oikeanlainen varustautuminen on erittäin tärkeää. Muistathan tarkistaa ennen vesille lähtöä, että veneestäsi löytyy riittävät turvavarusteet ja että sinulla on oikeanlaiset pelastusliivit kaikille veneilijöille. Pelastusliivit tulee myös muistaa laittaa päälle sekä kiinnittää oikealla tavalla – muutoin niistä ei ole hyötyä. Osa veneilijöistä tuntuu olevan sitä mieltä, että pelastusliivit ovat nössöille ja että he eivät ainakaan sellaisia päälleen pue. Tällaisesta ajattelutavasta pitäisi pyrkiä eroon! Turvavarusteiden käyttö on pikemminkin osoitus älykkyydestä ja siitä, että veneilijä tiedostaa veneilyyn liittyvät riskit ja osaa varautua niihin.

Aikuisten kannattaa muistaa, että he itse toimivat lastensa esimerkkeinä. Ellei äiti tai isä itse käytä pelastusliivejä tai suhtautuu niihin vähättelevästi, miksi lapsikaan niitä käyttäisi? Muistathan siis pukea pelastusliivit myös itsellesi aina ollessasi vesillä? Muistathan myös kertoa lapsellesi miksi liivien käyttäminen on niin kovin tärkeää? Esimerkin voimalla lapsi oppii helposti käyttämään pelastusliivejä ja niistä tulee luonnollinen osa veneilyä – samaan tapaan kuin turvavyön käytöstäkin tulee luonnollinen osa autoilua. Esimerkin voima on uskomaton tässäkin asiassa.

Jääturvallisuusvideo

Erään suomalaisen vakuutusyhtiön tekemä jääturvallisuusvideo sai kunniamaininnan International Safety Media Awards –kilpailussa, joka oli kansainvälinen kilpailu ja jonka palkinnot jaettiin Tampereella järjestetyssä Safety2016-konferenssissa. Videon pääsanoma oli, että liikuttaessa jäällä, tulee turvallisuusnäkökohtiin varautua huolellisesti, mutta jos jäällä liikkuja on varustautunut oikealla tavalla, on jäällä liikkuminen turvallista.

Juhannus

Juhannus näkyy piikkinä Suomen hukkumistilastoissa. Tämän vuoksi erilaisten valistuskampanjoiden avulla on pyritty vaikuttamaan ihmisten asenteisiin sekä käyttäytymiseen. Tietoa jakamalla on pyritty osoittamaan, kuinka paljon alkoholin nauttiminen lisää onnettomuusriskiä liikuttaessa vesillä tai vesistöjen läheisyydessä. Alkoholinkäyttö onkin todella vaarallista tällaisissa tilanteissa. Alkoholin käytön lisäksi valistuskampanjoissa pyritään korostamaan pelastusliivien käyttämisen merkitystä. Valitettavan usein tämäkin yksinkertainen turvatoimi tuppaa juhannuskansalta unohtumaan. Tämä pieni teko pelastaa kuitenkin vuosittain useita ihmishenkiä, joten on kyse merkittävästä asiasta.